Janne Josefsson. Namnet ingjuter skräck hos alla samhällets beslutsfattare. När han och Uppdrag Granskning fungerar som bäst förändras saker i grunden. Människor med makt tvingas ifrågasätta sina uppenbart felaktiga beslut och samtidigt görs bra teve.

I kväll granskar han hjälporganisationer. Ideella föreningar som arbetar mot barnfattigdom. Genom friserade siffror om hur många barn som är fattiga misstänks frågan få större proportioner än vad den förtjänar – och därmed får man in mer bidrag. Den viktigaste frågan i programmet blir så klart; hur definieras ett fattigt barn i Sverige? Det är inte en lätt fråga och Uppdrag Granskning är inte först med att ställa sig frågande till begreppet barnfattigdom. Finns det barnfattigdom här? Finns det verkligen fattiga barn i Sverige om man jämför med Afrika? Går man hungrig hela dagarna? Har man trasiga kläder? Riskerar man att ätas upp av lejon?

Skillnaden den här gången är att det är Janne Josefsson som ifrågasätter, och inte borgerliga politiker. Därför händer det saker. Bris har exempelvis redan berättat att man inte tänker använda begreppet barnfattigdom mer, eftersom man inte “insett innebörden av begreppet”. Istället ska Bris prata om ekonomisk och social utsatthet.

Men att fattig är samma som rik, ett relativt begrepp. Om vi jämför fattiga svenskar med fattiga afrikaner så borde vi jämföra rika svenskar med rika ryssar. Den bekväma slutsatsen är i så fall att vi inte har några klyftor alls i Sverige, vi har bara en stor, välmående medelklass.

Istället för att fråga hur ett fattigt barn ska definieras vore det mer intressant att undersöka hur ett barn blir fattigt. Hur mycket hänger barnfattigdomen ihop med utförsäkringar? Hur många är barn till ensamstående mammor i låglöneyrken eller barn till föräldrar med invandrarbakgrund?

När vi ändå pratar om definitioner. Är inte en definition av god, granskande journalistik att man ska ställa sig på den svagas sida? Men om Janne Josefsson vänder sig om, finns det några utsatta barn på hans sida – eller har han precis råkat ställa sig på dem?

Share Button